Esittely - LUTH-yhdistys (037)

Julkaistu: Huhtikuun 24, 2012

Tervetuloa, Läntisen Uudenmaan suurimman Ammattiliitto Pron alaisen, LUTH-yhdistyksen sivuille!

Tiedotteet

Päivitetty 31.10.2021SYYSKOKOUS MA 22.11.2021 klo 17.30 Kasarminkatu 5A, 08100 LOHJA Lisää aktiivi yhdistystoimijoita kaivataan mukaan toimintaan - jos koet kutsumuksen niin tervetuloa kuuntelemaan lisää toiminnasta!

***

HUOM! Jos tilanteesi muuttuu muista päivittää tietosi myös PRO liittoon (esim. vanhentuneita ja virheellisiä sähköpostiosoitteita on paljon)

***

Osastomme haluaa tukea jäsentensä koulutusta ammattiliitto Pron järjestämillä edunvalvonta ja järjestökursseilla sekä jäsentensä omaehtoista opiskelua.

Ammattiliitto Pron järjestämät edunvalvonta ja järjestökurssit
Liiton edunvalvonta kursseilla (luottamusmies ja työsuojelu) käyneet osastomme jäsenet voivat hakea osastolta stipendiä 20€/päivä kurssitodistusta vastaan (max 5 pv/vuosi). Järjestökursseilla, joilta koituu ansionmenetystä, voi jäsenemme hakea osastolta stipendiä 60€/päivä kurssitodistusta vastaan (max 5 pv/vuosi).

Lähetä kurssilta saatu kurssikutsu, kopio todistuksesta sekä yhteystietosi ja tilinumerosi osastolle postilla tai skannattuna. Osaston hallitus käsittelee hakemukset kokouksissaan, noin kerran kuukaudessa.  Järjestökursseilla ansionmenetystä katsotaan koituvan vain arkipäivistä. Hakemukset, joista korvaus voidaan maksaa, tulee toimittaa osastolle kolmen kuukauden sisällä kurssin päättymisestä.

Omaehtoinen aikuiskoulutus
Yhdistyksemme myöntää jäsenilleen vuosittain enintään 5 kpl 200 € suuruisia stipendejä Pron aloihin liittyviin aikuisopintoihin. Stipendiä voi hakea opinnoista, joiden laajuus on vähintään 15 op ja joiden katsotaan lisäävän jäsentemme ammattitaitoa työmarkkinoilla. Lisäksi Pron alojen ammattitutkinnoista 150 osp tai 180 osp voi hakea stipendiä. Stipendi voidaan myöntää vain kerran samoista opinnoista.

Hakemukset käsitellään kerran vuodessa, marraskuun kokouksissa. Lähetä vapaamuotoinen hakemus, kopio todistuksesta sekä yhteystietosi osastolle postilla tai skannattuna ko. vuoden lokakuun aikana. Hakemukset tulee toimittaa 12 kk sisällä koulutuksen päättymisestä..

Stipendien toimitusosoite:Läntisen Uudenmaan toimihenkilöt PRO ry, Kasarminkatu 5A, 08100 LOHJA tai skannattuna sähköpostitse LUTH@proyhdistys.fi

***

 

Toimitilan vuokraus

päivitetty 15.5.2020

Tarvitsetko yhdistyksellesi, yrityksellesi tai itsellesi kokoustilaa Lohjan ydinkeskusta? Läntisen Uudenmaan Toimihenkilöt PRO ry voi auttaa sinua tässä asiassa.

Toimitila vuokra on LUTH-yhdistyksen jäsenille sekä muille ammattiyhdistyksille ay-toimintaan 15€/kerta + 20€ ovenavaus maksu (oven avaus ja sulkeminen). Vuokra-aika klo 9-20 välisenä aikana. Tilan varaukset ja vapaat ajat näet yhdistyksen kotisivuilta välilehdeltä Kalenteri. Varaukset hoidetaan hallituksen puheenjohtajan kautta. Kysy lisää tietoa, yhteystiedot löydät välilehdeltä Hallitus.

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen

päivitetty 15.5.2020

Yhdistys tiedottaa tulevista tapahtumista sähköpostin kautta. Yhdistys saa jäsenten sähköpostiosoitteet aina jokaiseen tiedotteeseen suoraan PRO liiton yhdistys tiedoista (vain LUTH yhdistyksen jäsenten) näin takaamme, että juuri sinä jäsenenä saat tietoa tapahtumista ja tärkeistä tiedoista - on siis tärkeää, että jäsenen yhteystiedot PRO+ sivuille ovat ajantasaiset ja oikeat. Valitettavasti virheellsiä sähköpostiosoitteita sekä tietoja on paljon.

***

HUOM! Jos tilanteesi muuttuu muista päivittää tietosi myös PRO liittoon (esim. vanhentuneita ja virheellisiä sähköpostiosoitteita on paljon)

  • TIETOSUOJASELOSTE

    Päivitetty 12.4.2021

    Rekisterinpitäjä: Läntisen Uudenmaan toimihenkilöt PRO ry, Kasarminkatu 5A, 08100 LOHJA

    Rekisterin nimi: Tapahtumailmoittautumisten rekisteri sekä kevät- ja syyskokousten osallistujat. Rekisterin käyttötarkoitus: Tietoja käytetään tapahtumailmoittautumisten hoitamiseen. Rekisterin tietosisältö: Rekisteri sisältää seuraavat tiedot: - nimi - jäsennumero - sähköpostiosoite. Jos tarjoilua tapahtumassa niin ilmoitetut allergia tiedot. Jos on kyseessä matka niin mistä linja-autopysäkiltä tai paikasta nousee kyytiin. Säännönmukaiset tietolähteet: Tiedot saadaan henkilöltä itseltään hänen ilmoittautuessa tapahtumaan. Muita tietolähteitä ei käytetä. Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Tietoja ei luovuteta kenellekään ulkopuoliselle. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisterin suojaus: Manuaalinen säilytetään lukitussa tilassa tai muuten ulkopuolisilta estetyssä tilassa. Sähköisesti käsiteltävien tietojen suojaus on toteutettu käyttäjätunnuksilla sekä pääsynvalvonnalla ja rajattu niiden henkilöiden käyttöön joilla on työtehtäviensä puolesta tietoihin oikeus. Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat, rekisterissä olevat tiedot. Tiedot annetaan pyydettäessä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen Läntisen Uudenmaan toimihenkilöt PRO ry, 08100 LOHJA. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oikaisemista. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietolakia koskeva asia valvontaviranomaisen käsiteltäväksi (tietosuojavaltuutettu).